Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1422279
  [tensp] => LED AUDI XE EXCITER 135
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2015/11/17/05/52/144778275692.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => led-audi-xe-exciter-135
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2015-11-18 00:58:00
  [end_day] => 2015-12-18 00:58:00
  [xem] => 4265
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/led-audi-xe-exciter-135-1-1-1422279.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2015/11/17/05/52/144778275692.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2015/11/17/05/52/144778275692.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 450.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1177749
  [tensp] => LED ĐÈN ĐỀ MI XE EXCITER 150
  [ma] => KCTAD133
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2015/04/10/09/24/142867585327.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => led-den-de-mi-xe-exciter-150-
  [iddm] => ,812280,735963,
  [start_day] => 2017-03-02 14:18:39
  [end_day] => 2017-04-02 14:18:39
  [xem] => 11506
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"upload/web/54/540/iconsp/2014/08/21/06/04/140857585645.png","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/led-den-de-mi-xe-exciter-150--1-1-1177749.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2015/04/10/09/24/142867585327.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2015/04/10/09/24/142867585327.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 320.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => Bảo Hành
          [info] => 3 tháng
        )

    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1597272
  [tensp] => Mạch Tăng Sáng Đèn Xe AIR BLADE 2016-2019
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2021/09/05/11/01/163088291690.jpg
  [gia] => 2.400.000 VNĐ
  [giakm] => 200000
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => mach-tang-sang-den-xe-air-blade-2016-2019
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2022-12-31 00:00:00
  [end_day] => 2024-04-26 00:00:00
  [xem] => 1462
  [sale_repeat] => 10
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/mach-tang-sang-den-xe-air-blade-2016-2019-1-1-1597272.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2021/09/05/11/01/163088291690.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2021/09/05/11/01/163088291690.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => -9%
  [giaban] => 2.200.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => Bảo Hành
          [info] => 12 Tháng
        )

    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 785781
  [tensp] => Mạch Tắt Mở Đèn Xe Máy Đời Mới
  [ma] => KCTAD16
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2021/09/05/06/17/163086587469.jpg
  [gia] => 650.000 VNĐ
  [giakm] => 100000
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 

Mạch Tắt Mở Đèn Cực Kỳ Tiện Ích Giúp Tắt Được Đèn Xe Ban Ngày Và Khi Không Cần Thiết  , Lắp Đặt Đơn giản dễ dàng, cắm giắc chuẩn zin, không cắt dây điện của xe Máy 

[url] => thiet-bi-dinh-vi-gps-d51 [iddm] => ,349025,812280,465314, [start_day] => 2022-12-20 00:00:00 [end_day] => 2029-03-19 13:06:07 [xem] => 5259 [sale_repeat] => 5 [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"} [icon_product] => [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/thiet-bi-dinh-vi-gps-d51-1-1-785781.html [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2021/09/05/06/17/163086587469.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2021/09/05/06/17/163086587469.jpg&mode=resize&size=300x300'" [per] => -16% [giaban] => 550.000 VNĐ [thongtin] => Array ( [0] => Array ( [title] => Bảo Hành [info] => 6 tháng ) ) )
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1575301
  [tensp] => Đèn Led Kenzo V9s 2022
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2022/03/04/04/02/164640977451.jpg
  [gia] => 1.500.000 VNĐ
  [giakm] => 100000
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => den-led-kenzo-v8
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2022-12-02 00:00:00
  [end_day] => 2027-09-30 03:32:00
  [xem] => 2617
  [sale_repeat] => 5
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/den-led-kenzo-v8-1-1-1575301.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2022/03/04/04/02/164640977451.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2022/03/04/04/02/164640977451.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => -7%
  [giaban] => 1.400.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => Bảo Hành
          [info] => 24 Tháng
        )

    )

)
Array
(
  [ttr] => Hết Hàng
  [idsp] => 1515104
  [tensp] => ĐÈN LED MẮT CÚ EXCITER 150
  [ma] => LED EX150-MC
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2016/06/07/05/23/146532019840.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => den-led-mat-cu-exciter-150
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2022-06-27 11:26:52
  [end_day] => 2022-07-27 11:26:52
  [xem] => 2645
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/den-led-mat-cu-exciter-150-1-1-1515104.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2016/06/07/05/23/146532019840.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2016/06/07/05/23/146532019840.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Hết Hàng
  [idsp] => 1575304
  [tensp] => Đèn Led Trợ Sáng L4 X
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2018/02/02/02/15/151758091512.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => den-led-tro-sang-l4-x
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2022-03-04 11:30:48
  [end_day] => 2022-04-04 11:30:48
  [xem] => 2068
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/den-led-tro-sang-l4-x-1-1-1575304.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2018/02/02/02/15/151758091512.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2018/02/02/02/15/151758091512.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 1.200.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => Bảo Hành
          [info] => 12 Tháng
        )

    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1483384
  [tensp] => Đèn Pha Police đổi màu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/504198/product/2016/03/19/06/05/145841072476.jpg
  [gia] => 180.000 VNĐ
  [giakm] => 30000
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 504198
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Đã có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => den-pha-police-doi-mau
  [iddm] => ,812280,
  [start_day] => 2024-01-02 11:57:29
  [end_day] => 2025-01-03 23:54:58
  [xem] => 2596
  [sale_repeat] => 10
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://www.chongtromxethongminh.com/den-pha-police-doi-mau-1-1-1483384.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/504198/product/2016/03/19/06/05/145841072476.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/504198/product/2016/03/19/06/05/145841072476.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => -17%
  [giaban] => 150.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => Bảo Hành
          [info] => 1 tháng
        )

    )

)
 

Đèn led pha cos xe máy siêu sáng
					
					
				
				
								
				
				
				
          
  


Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Video Giới Thiệu
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Mr Dương 0904.745.016
Mr Dương 028.6653.7095
Sản Phẩm Bán Chạy
Xem tất cả
Tin Tức Được Xem Nhiều

Fanpage Facebook

Thống kê

Đèn Led Pha Xe Máy Siêu Sáng

Hiển thị : Danh sách Lưới